This is TikiWiki v1.9.8 -Sirius- © 2002–2007 by the Tiki community Sre 17 of Oct, 2018 [17:26 UTC]

Kombinatorična optimizacija 2012/13

print pdf
POZOR: STRAN PREDMETA JE PRESTAVLJENA NA https://um.fnm.um.si/ .
Na tej strani vsebina ni več vzdrževana.


Preusmeritve na druge predmete

Novice
10.09.2012 Objavljen osnutek spletišča.


Osnovno o predmetu

Predavanja:torek, 13h-16h, 1/55, Koroška cesta 160
Predavatelj: Drago Bokal, bokal@uni-mb.si
Govorilna ura: po dogovoru, več...
Asistent: Tjaša Lunder, tjasa.lunder@uni-mb.si
Spletna stran: http://um.fnm.um.si


Podrobnosti
Obveznosti Stran je namenjena opisu študentskih obveznosti.
Gradivo Stran vsebuje spletne povezave do gradiv za predmet.
Projekti Stran je namenjena študentskim projektom.
Predavanja Stran vsebuje prosojnice s predavanj.
Vaje Stran vsebuje povzetke vaj.
Created by: dbokal last modification: Tuesday 04 of December, 2012 [11:02:40 UTC] by dbokal


Powered by Tikiwiki Powered by PHP Powered by Smarty Powered by ADOdb Made with CSS Powered by RDF
RSS Wiki rss Articles RSS Image Galleries RSS File Galleries rss Calendars