This is TikiWiki v1.9.8 -Sirius- © 2002–2007 by the Tiki community Ned 20 of Jan, 2019 [01:55 UTC]

Šesta domača naloga

print pdf
Šesta domača naloga je namenjena preverjanju razumevanja konceptov podatkovne hierarhije in podatkovne mreže, katerih znanje ste slabo izkazali na četrtem kolokviju. Oddajte jo kot priponko k tej spletni strani do 10.7.2008. Ker je možnosti za izbire več, pričakujem, da rezultati ne bodo pri vseh identični.

Podatkovna hierarhija atributa
Oglejte si nabor podatkov, ki ga ponujajo rezultati preverjanja znanja pri Uporabni matematiki. Podatki vsebujejo tri tipe atributov: enolični atribut 'Vpisna številka', atribute rezultatov posameznih kolokvijev, ter atributa 'Kolokviji' in 'Ocena'. Prvi atribut ima le trivialno hierarhijo. Zadnja dva atributa tvorita hierarhijo, ki jo sestavljajo intervali možnih ocen. Intervali seveda niso enolično določeni. Podobne hierarhije bi lahko priredili tudi atributom, ki predstavljajo rezultate posameznih kolokvijev.

Naloge
  • Opišite ekvivalenčne relacije, ki nastopajo v hierarhiji, ki jo tvorita atributa 'Kolokviji' in 'Ocena'.
  • Za enega od atributov rezultatov posameznega kolokvija izdelajte podobno hierarhijo in opišite ekvivalenčne relacije.
  • Izdelajte graf obeh prejšnjih hierarhij.
  • Izdelajte podatkovno mrežo, ki jo tvorita oba atributa iz prejšnjih točk.
  • Za štiri različna vozlišča podatkovne mreže izračunajte ustrezno podatkovno kocko.

Created by: b:0; last modification: Wednesday 04 of June, 2008 [09:00:00 UTC] by b:0;


List of attached files
  name desc uploaded size >
1 : 96 icon DN6.doc Ned 10 of Aug, 2008 [13:40 UTC] by ASmole 44.54 Kb 690
2 : 95 icon 6.DomacaNaloga.doc Čet 10 of Jul, 2008 [13:36 UTC] by JMrkonjic 50.69 Kb 686
3 : 94 icon sesta_naloga.doc Čet 10 of Jul, 2008 [11:12 UTC] by jceh 38.91 Kb 699
4 : 93 icon 6.DomacaNaloga.doc Sre 09 of Jul, 2008 [22:27 UTC] by mbracic 57.34 Kb 705
5 : 91 icon DomacaNaloga6.doc Sre 09 of Jul, 2008 [22:01 UTC] by BStrelec 48.64 Kb 688
6 : 90 icon UporabnaNaloga.doc Sre 09 of Jul, 2008 [21:43 UTC] by IKaro 55.30 Kb 658
7 : 89 icon 6Dom-nal.doc Sre 09 of Jul, 2008 [20:51 UTC] by IGologranc 37.89 Kb 699
8 : 87 icon 6DomacaNaloga.doc Tor 08 of Jul, 2008 [15:37 UTC] by pstanet 34.82 Kb 678
9 : 86 icon naloga6.doc Tor 08 of Jul, 2008 [09:33 UTC] by INemec 32.26 Kb 720
10 : 85 icon domnal.txt Sob 05 of Jul, 2008 [23:33 UTC] by iMerhar 130 b 719
Powered by Tikiwiki Powered by PHP Powered by Smarty Powered by ADOdb Made with CSS Powered by RDF
RSS Wiki rss Articles RSS Image Galleries RSS File Galleries rss Calendars