This is TikiWiki v1.9.8 -Sirius- © 2002–2007 by the Tiki community Pet 14 of Dec, 2018 [20:42 UTC]

Govorilne ure

print pdf
Govorilne ure so v kabinetu 0.41/4 na Koroški 160. V letnem semestru 2011/12 imajo študentje urnik zelo individualiziran, zato ni mogoče uskladiti enotne govorilne ure. Dogovorili smo se, da se za vsako govorilno uro dogovorimo inividualno.

Drugi načini pomoči pri študiju:
  • epošta bokal@uni-mb.si: Hitra vprašanja se odgovorijo takoj (najkasnje v 24h), daljši problemi se odgovorijo ob ponedeljkih. Za hiter odgovor prosim, da identificirate konkreten problem, specificirate, kaj ste o problemu že odkrili, in zastavite jasno vprašanje.
  • skype chat dbokal: Po epošti sporočite problem (kot opisano v prejšnji alineji) ter možne termine za govorilno uro po skypu. V okviru drugih obveznosti vam sporočim, kdaj se bomo o problemu lahko pogovorili po skype chatu. Ob torkih so razgovori lahko poljubno dolgi, ob drugih dneh naj ne bi presegali 15 minut.

Created by: dbokal last modification: Tuesday 28 of February, 2012 [10:36:02 UTC] by dbokal


Powered by Tikiwiki Powered by PHP Powered by Smarty Powered by ADOdb Made with CSS Powered by RDF
RSS Wiki rss Articles RSS Image Galleries RSS File Galleries rss Calendars