This is TikiWiki v1.9.8 -Sirius- © 2002–2007 by the Tiki community Ned 20 of Jan, 2019 [01:53 UTC]

Gradivo za predmet KO

print pdf
Knjige
J. Franklin: Methods of Mathematical Economics: Linear and Nonlinear Programming, Fixed-Point Theorems., New York etc. : Springer-Verlag, 1980.

J. Franklin: Methods of Mathematical Economics: Linear and Nonlinear Programming, Fixed-Point Theorems., Society for Industrial and Applied Mathematics, cop. 2002.

P. Kall, S. W. Wallace. Stochastic Programming. Wiley, Chichester, 1994.

L. Neralić: Uvod u matematičko programiranje 1, Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2001.

R. Rardin: Optimization in Operations Research, Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 2000.

S. A. Zenios: Financial Optimization, Cambridge University Press, Cambridge, 1993.

D. R. Shier, K. T. Wallenius, Applied mathematical modelling: a multidisciplinary approach, Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, 1999.

D. Bratuša, Uporaba stohastičnega linearnega programiranja za imunizacijo portfelja, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Maribor, 2011.

Hasso Plattner Institute of Design at Stanford, d.school bootcamp bootleg, http://dschool.stanford.edu/wp-content/uploads/2011/03/BootcampBootleg2010v2SLIM.pdf

LaTeX datoteke

Programi

Dodatna literatura
dodatna literatura

Knjige kot vir znanja
 • Znanstvene, strokovne monografije:
  • temeljno znanje o problemu, sodobni pristopi, odprti problemi.
 • Dodiplomski/podiplomski učbeniki:
  • spoznavanje s problemom, učenje konceptov in osnovnih tehnik.
 • Knjižnjice:

Članki kot vir znanja
 • Na spletnih straneh avtorjev. Iskanje z Google Scholar.
  • Običajno dostopno vedno in povsod.
 • Na spletnih straneh revij:
  • aktualna kazala, stari letniki.
  • tipično dostopno z institucij, ki plačajo članarino.
 • V zbirkah člankov posameznih založnikov:
 • V javnih zbirkah člankov:
  • tipično objavljajo preprinte - začetne različice člankov,
  • običajno prosto dostopno,
  • za matematiko:
   • Preprinti IMFM (članki slovenskih matematikov)
   • arXiv: preprinti velike večine matematičnih člankov.
   • JStor: skenirane različice starejših člankov.
   • CiteSeer: namenjen predvsem iskanju citatov, imajo tudi povezave na članke.
   • Google Scholar: iskanje po člankih. Najde več različic - pomagajte si s tistimi, ki so povezave na PDF.


Raziskovalci kot vir znanja
 • Mednarodno iskanje:
  • Google, Google Scholar,
  • mednarodne baze podatkov,
 • Iskanje po Sloveniji:
  • COBISS bibliografije raziskovalcev: s čim se ukvarja raziskovalec, katerega ime in priimek poznamo.
  • Sicris - iskanje podatkov o raziskovalcih:
   • kontaktni podatki znanega raziskovalca ali raziskovalne institucije,
   • iskanje raziskovalcev ali institucij po ključnih besedah,
   • vrednotenje aktivnosti raziskovalcev.

Created by: b:0; last modification: Friday 19 of October, 2012 [05:38:21 UTC] by b:0;


List of attached files
  name desc uploaded size >
1 : 324 icon obrazecModeliranjaNov.tex LaTeX obrayec matemati;nega modeliranja. Tor 18 of Sep, 2012 [14:36 UTC] by dbokal 4.48 Kb 707
2 : 323 icon obrazecModeliranjaNov.pdf Preveden obrayec matemati;nega modeliranja. Tor 18 of Sep, 2012 [14:36 UTC] by dbokal 78.47 Kb 684
Powered by Tikiwiki Powered by PHP Powered by Smarty Powered by ADOdb Made with CSS Powered by RDF
RSS Wiki rss Articles RSS Image Galleries RSS File Galleries rss Calendars