This is TikiWiki v1.9.8 -Sirius- © 2002–2007 by the Tiki community Ned 20 of Jan, 2019 [01:55 UTC]

Obveznosti 2007/08

Opis obveznosti pri predmetu
print pdf
Rezultati
Za pregled rezultatov morate biti prijavljeni.
Prikazana je vsota po kolokvijih ter ocene pisnega dela izpita iz Uporabne matematike. Ocene domeče naloge, projekta ter zagovora bodo združene v oceni ustnega dela izpita iz Uporabne matematike. O morebitnem izboljšanju ocene se lahko pogovorimo na ogledu rezultatov.
Domače naloge
Prva domača naloga
Druga domača naloga
Tretja domača naloga
Četrta domača naloga
Peta domača naloga
Šesta domača naloga

Termini preverjanja znanja

Vsa preverjanja znanja bodo v predavalnici 01.20.

Prvi kolokvij sreda, 14.11.2007 15h
Drugi kolokvij sreda, 23.1.2008 15h
Tretji kolokvij sreda, 9.4.2008 15h
Četrti kolokvij torek, 3.6.2008 8h
Prvi izpitni rok torek, 19.6.2008 10h
Drugi izpitni rok sreda, 4.7.2008 10h
Tretji izpitni rok sreda, 22.8.2008 10h
Četrti izpitni rok ponedeljek, 15.9.2008 10h


Opis obveznosti

Študent mora opraviti naslednje obveznosti:
  • domače naloge,
  • projekt,
  • pisni izpit,
  • ustni izpit.

Pisni izpit se lahko nadomesti z rezultatom iz štirih kolokvijev. Pred pristopom k ustnemu izpitu morajo biti opravljene vse ostale obveznosti. Končna ocena iz pisnega preverjanja znanja se izračuna kot uteženo povprečje domačih nalog (15%), projekta (25%) ter pisnega izpita (60%).

Domačih nalog po objavljenem roku ni več mogoče oddajati. Od razpisanih enajstih domačih nalog jih je potrebno (pravočasno) oddati deset. Če bo ob koncu oddanih n<10 nalog, se ocena iz domačih nalog v končni oceni upošteva z deležem n/10. Domača naloga, ki je oddana 0<n<=5 koledarskih dni pred rokom, se upošteva kot (1+n/25) oddane domače naloge. Npr. pet domačih nalog oddanih vsaj pet dni pred rokom se upošteva kot šest oddanih domačih nalog.

Created by: b:0; last modification: Thursday 04 of September, 2008 [11:55:01 UTC] by b:0;


Powered by Tikiwiki Powered by PHP Powered by Smarty Powered by ADOdb Made with CSS Powered by RDF
RSS Wiki rss Articles RSS Image Galleries RSS File Galleries rss Calendars