This is TikiWiki v1.9.8 -Sirius- © 2002–2007 by the Tiki community Ned 20 of Jan, 2019 [01:55 UTC]

Obveznosti pri predmetu KO

print pdf
Študent mora pri predmetu Kombinatorična optimizacija opraviti naslednje obveznosti:
 • domače seminarske naloge ali projektno seminarsko nalogo:
  • organizirano v skupini,
  • lahko samoiniciativno v lastni režiji,
  • rezultat: tehnično poročilo (seminarska naloga);
 • ustni izpit / zagovor projekta.

Rezultati
Za pregled ocen morate biti prijavljeni.

Domače seminarske naloge

Namen domačih seminarskih nalog je sprotno preverjanje razumevanja snovi predmeta. Z domačimi nalogami bodo študentje razvili sposobnost izdelave matematičnih modelov realističnih problemov. Obenem so domače naloge vaja v samoocenjevanju razumevanja snovi, timskem delu in organiziranju, nastopanju in predstavitvi izdelanih modelov, ter v disciplini in samoorganiziranju pri odgovornem sprotnem izpolnjevanju obveznosti.

Preden se lotite domače naloge, je priporočeno prebrati prispevek Pogoste napake pri študentskih seminarskih nalogah.


Kriteriji za ocenjevanje domače naloge
 • zadosten izdelek: vsebinko okvirno pravilna naloga z več nejasnostmi, slovnične in slogovne pomanjkljivosti, več tipkarskih napak in LaTeX spodrsljajev, nesigurna predstavitev (več mest nerazumevanja vsebine), korektno navajanje virov, brez LaTeX napak pri prevajanju.
 • dober izdelek: vsebinsko okvino pravilna naloga ki zaobjame vse vsebinske poudarke, a ima več nejasnosti, brez večjih slovničnih in slogovnih pomanjkljivosti, malo tipkarskih in LaTeX napak, suverena predstavitev.
 • prav dober izdelek: vsebinsko okvino pravilna naloga ki zaobjame vse vsebinske poudarke brez nejasnosti, skoraj nič tipkarskih in LaTeX spodrsljajev, nekaj slovničnih in slogovnih pomanjkljivosti, obravnava ustrezno literaturo, tako domensko, kot matematično.
 • prav dober, skoraj odličen izdelek: vsebinsko, slovnično in slogovno skoraj popolna naloga, ki nakazuje uporabo ustreznih tehnologij ali podrobno obravnavo matematične literature.
 • odličen izdelek: vsebinsko popolna naloga, nič tipkarskih in LaTeX spodrsljajev, malo slovničnih in slogovnih spodrsljajev, pripravljena na implementacijo/inovacijsko prijavo.


Ciklični pristop k delu na domačih nalogah

Prvi teden: spoznate se z domačo nalogo, pripravite okvirno rešitev, identificirate mesta nerazumevanja in med sabo ter z mentorjem razčistite vprašanja.

Drugi teden: pripravite prvi osnutek končnega izdelka in predstavitev. Dileme iz osnutka predebatirate med sabo in z mentorjem.

Tretji teden: pripravite končni izdelek in ga date v oceno. V njem razrešite pripombe s predstavitve.

Četrti teden: Odmor. Prejmete oceno prejšnje naloge. Čakate na novo nalogo.

Created by: b:0; last modification: Monday 01 of October, 2012 [07:49:05 UTC] by b:0;


Powered by Tikiwiki Powered by PHP Powered by Smarty Powered by ADOdb Made with CSS Powered by RDF
RSS Wiki rss Articles RSS Image Galleries RSS File Galleries rss Calendars