This is TikiWiki v1.9.8 -Sirius- © 2002–2007 by the Tiki community Ned 20 of Jan, 2019 [01:56 UTC]

Termini predavanj pri predmetu KO

print pdf
Uvod
02.10.2012: Predstavitev predmeta.
02.10.2012: Matematično modeliranje skozi snovalsko razmišljanje.
09.10.2012: Entitete in njihovi atributi. Modeli in algoritmi. Viri znanja.
16.10.2012: Optimizacija enega odločevalca: Deterministični, stohastični, robustni problemi.
23.10.2012: Optimizacija večih odločevalcev: Uvod v teorijo iger. Nasheva ravnovesja.

Linearno programiranje in razširitve
30.10.2012: Linearni program. Dual. Simpleksna metoda. Farkaseva lema.
06.11.2012: Senčne cene. Analiza občutljivosti. Matrične igre. Igre z ničelno vsoto.?
13.11.2012: Večkriterijska linearna optimizacija. Ciljno programiranje.?
20.11.2012: Celoštevilsko programiranje. Razveji in omeji. Preštevanje. Gomoryeva metoda.?

Uporaba optimizacijskih modelov
27.11.2012: Aproksimacijski algoritmi.?
04.12.2012: Hevristike in metahevristike. Lokalna optimizacija. Tabu iskanje. Simulirano ohlajanje. Genetski algoritmi. Nevronske mreže. Samoorganizirajoce mreže.?
11.12.2012: Transportni problem. Problem kitajskega poštarja. Problem trgovskega potnika.?

18.12.2012: Problem nahrbtnika in njegove različice.?
02.12.2012: Pretoki v omrežjih. Ford-Fulkersonov? algoritem.?
08.12.2012: Problem maksimalnega prirejanja in minimalnega prereza.?
15.01.2012: Problem maksimalnega prereza.?

Created by: b:0; last modification: Tuesday 18 of September, 2012 [14:40:08 UTC] by b:0;


Powered by Tikiwiki Powered by PHP Powered by Smarty Powered by ADOdb Made with CSS Powered by RDF
RSS Wiki rss Articles RSS Image Galleries RSS File Galleries rss Calendars