This is TikiWiki v1.9.8 -Sirius- © 2002–2007 by the Tiki community Pet 14 of Dec, 2018 [20:42 UTC]

Uporabna matematika 2007/08

print pdf
Nadaljevanje: Uporabna matematika 2010/11

25.8.2008 Za dokončanje obveznosti pri predmetu je obvezna prijava na izpit več...
23.7.2008 V izdelavi je spletišče predmeta Seminar I-II, 2008/09.
23.7.2008 Objavljen je spored projektne delavnice 11.8. - 14.8.
4.6.2008 Objavljena je Šesta domača naloga.
4.6.2008 Objavljene so ocene pisnega dela izpita.
4.6.2008 Objavljeni so rezultati četrtega kolokvija.
3.6.2008 Objavljena je rešitev četrtega kolokvija.

Osnovno o predmetu

Predavanja:torek, 8h-11h, 0.41/3
Predavatelj: doc. dr. Drago Bokal, drago.bokal@uni-mb.si
Govorilna ura: več...
Spletna stran: http://um.fnm.uni-mb.si
Poštni seznam: um@lists.fnm-um.net
SVN skladišče: https://delavnica.fnm-um.net/repos/um


Podrobnosti
Obveznosti 2007/08 Stran je namenjena opisu študentskih obveznosti.
Gradivo 2007/08 Stran vsebuje spletne povezave do gradiv za predmet.
Projekti 2007/08 Stran je namenjena študentskim projektom.
Predavanja 2007/08 Stran vsebuje prosojnice s predavanj.


Created by: dbokal last modification: Tuesday 28 of February, 2012 [10:40:14 UTC] by dbokal


Powered by Tikiwiki Powered by PHP Powered by Smarty Powered by ADOdb Made with CSS Powered by RDF
RSS Wiki rss Articles RSS Image Galleries RSS File Galleries rss Calendars