This is TikiWiki v1.9.8 -Sirius- © 2002–2007 by the Tiki community Ned 20 of Jan, 2019 [01:53 UTC]

Vaje 20.11.2012: Metoda simpleksov

print pdf
Pogledali bomo kako s pomočjo simpleksne metode poiščemo optimalno rešitev linearnega programa.
Preverili bomo kaj ste do sedaj našli v literaturi, kar bi vam prišlo prav, in s pomočjo tega preverili korak prototipiranja.

Created by: b:0; last modification: Thursday 22 of November, 2012 [09:46:50 UTC] by b:0;


Powered by Tikiwiki Powered by PHP Powered by Smarty Powered by ADOdb Made with CSS Powered by RDF
RSS Wiki rss Articles RSS Image Galleries RSS File Galleries rss Calendars